O projektu
U okviru projekta "Mobilna robotika kao edukacijski alat" 10-12. juna 2009. održava se 3-dnevni seminar za nastavnike Informatike ili Elektrotehnike ili Tehničkog odgoja iz osnovnih i srednjih škola. Projekat ima za cilj da na interesantan način - kroz konstruisanje i manipulaciju sa robotskim setovima (sadrže senzore, motoriće, zupčanike, otpornike, tranzistore i sl.), prenese znanje integrisano iz više disciplina (elektronika, mehanika, programiranje, robotika) nastavnicima osnovnih i srednjih škola, u cilju postepenog obučavanja učenika u domenu robotike.

Trodnevni seminar će se održavati po slijedećem rasporedu:

  • 10. i 11. juna – seminar za nastavnike iz osnovnih šlola,
  • 11. i 12. juna– seminar za nastavnike iz srednjih šlola.
Pokrovitelj seminara:
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Predavači na seminaru:
  • doc.dr. Suzana Uran, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Univerzitet u Mariboru, Slovenija
  • doc.dr. Lejla Banjanović-Mehmedović, Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli, BiH
  • MBA Duško Lukač, dipl. el. ing., Rheinische Fachhochschule, University of Applied Sciences, Department of Robotics and Mechatronics, Koeln, Njemačka
- Svi učesnici seminara dobit će certifikat o učešću na seminaru.
- Broj učesnika iz osnovnih škola: 20 – 25; broj učesnika iz srednjih škola: 10 - 15.
- Mjesto održavanja seminara: prostorije Fakulteta elektrotehnike, multimedijalna sala i laboratorija, poseban ulaz zgrade Gimnazije „Meša Selimović“.
Koordinator projekta:
doc.dr. Lejla Banjanović-Mehmedović
Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike
Franjevačka 2, 75000 Tuzla
Tel: +387 35 259 600
Fax: +387 35 259 617
E-mail: lejla.mehmedovic@untz.ba
Homepage: http://www.lejla-bm.com.ba